28.09.2021 в 15:26

ІНФОРМАЦІЯ

про ліквідацію пайового венчурного інвестиційного фонду "ЮНІТ" недиверсифікованого виду

закритого типу товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ"

(код за ЄДРІСІ 2331365), порядку та строку пред'явлення кредиторських вимог
Ліквідаційна комісія пайового венчурного інвестиційного фонду "ЮНІТ" недиверсифікованого виду
закритого типу товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ
ЛАЙФ" (код за ЄДРІСІ 2331365), надалі - "Фонд", повідомляє, що 22.09.2021 року учасником
товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (протокол
засідання No 21) ( (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами, серії АЕ No185175 від
26.10.2012р., видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з
26.11.2012р. - необмежений), прийняте рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом
його ліквідації за згодою всіх його учасників у зв'язку зі складним економічним становищем та
недоцільністю подальшого існування Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку з прийнятим рішенням 
про припинення його діяльності шляхом ліквідації

 1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня
  після опублікування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних
  паперів, а також на веб-сайті товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ".
 2. Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у довільній формі до ліквідаційної
  комісії Фонду за місцезнаходженням ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" із
  додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно
  підтверджених відповідно до чинного законодавства, а також з інформацією про реквізити
  кредитора, включаючи його фактичне місцезнаходження. Заяви про задоволення вимог кредитора
  приймаються виключно: особисто від кредитора (його уповноваженого довіреністю представника)
  або направлені на адресу ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.
 3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому
  відхиленню ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих
  днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття рішення ліквідаційною комісією
  щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, ліквідаційна комісія надсилає такому
  кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.


Місцезнаходження та контактний телефон ліквідаційної комісії Фонду:
03150, м.Київ, вул.К.Малевича, буд.86-П, кім.314, тел. (044) 364-69-42, 364-69-41.
e-mail: mail@easylife.com.ua
директор ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ"
Голова ліквідаційної комісії Фонду - Соколова-Білоус В.М.