12.09.2019 в 10:45

 

ІНФОРМАЦІЯ

про ліквідацію пайового венчурного інвестиційного фонду "ОМЕГА" недиверсифікованого виду закритого типу товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ"

(код за ЄДРІСІ 2331363), порядку та строку пред'явлення кредиторських вимог

 

Ліквідаційна комісія пайового венчурного інвестиційного фонду "ОМЕГА" недиверсифікованого виду закритого типу товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (код за ЄДРІСІ 2331363), надалі - "Фонд", повідомляє, що 06.09.2019 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (протокол засідання №22)( (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами, серії АЕ №185175 від 26.10.2012р., видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 26.11.2012р. - необмежений), прийняте рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх його учасників  у зв'язку зі складним економічним становищем та недоцільністю подальшого існування Фонду.

 

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку з прийнятим рішенням про припинення його діяльності шляхом ліквідації

  1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цієї інформації та триває протягом двох місяців.
  2. Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у довільній формі до ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно підтверджених відповідно до чинного законодавства, а також з інформацією про реквізити кредитора, включаючи його фактичне місцезнаходження. Заяви про задоволення вимог кредитора приймаються виключно: особисто від кредитора (його уповноваженого довіреністю представника) або направлені на адресу ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.
  1. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття рішення ліквідаційною комісією щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Місцезнаходження та контактний телефон ліквідаційної комісії Фонду:

03040, м.Київ, пр.Голосіївський. 92/1, тел. (044) 364-69-42, 364-69-41.

e-mail: mail@easylife.com.ua

директор ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ"

Голова ліквідаційної комісії Фонду - Соколова-Білоус В.М.