Відомості про Фонд

Повне найменування фонду

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ»

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

29.09.2023

Код ЄДРІСІ

23201524

Строк діяльності

29.09.2048

Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів фонду

публічне розміщення

Учасники фонду

фізичні та юридичні особи

Форма випуску

іменні

Форма існування

електронна

Номінал інвестиційного сертифікату, UAH

1 000,00

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт

100 000

Обсяг емісії, UAH

100 000 000,00

 

Перелік осіб, які обслуговують Фонд

Код за ЄДРПОУ

Тип юридичної особи

Найменування

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Місцезнаходження

 23697280

 Зберігач активів

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

 Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення №1626 від 28.08.2013.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу — депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення №1626 від 28.08.2013.

 01015, м. Київ,

вул. Старонаводницька, 19,21,23

21647622

Аудиторська компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»

Свідоцтво №0439 від 26.01.2001р., видане Аудиторською палатою України

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 84, квартира 35

2905914818

Незалежний оцінювач майна

ФОП Бондарчук Олександр Миколайович

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №565/2022, виданий Фондом державного майна України 23.11.2022

Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Юліана Мовчана, буд. 30

 

Документи Фонду

Свідоцтво про внесення пайового фонду до Реєстру

Регламент фонду

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів

Проспект емісії

Зміни до Проспекту емісії ЗНПІФ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО

Повідомлення НКЦПФР про відповідність пайового фонду Ґрунтовно вимогам